Er zijn op dit moment veel grote problemen in de wereld. Een van de grootste problemen waar we vandaag de dag mee te maken hebben is de klimaatcrisis. Het is namelijk zo dat het milieu enorm te lijden heeft onder de invloed van de mens. Dit komt door de uitstoot van broeikasgassen, maar ook door andere zaken zoals de grote hoeveelheid afval in de natuur. Daarnaast worden er overal op de wereld veel bossen gekapt. Kortom, er moet nog veel gebeuren om de klimaatcrisis zo veel mogelijk te beperken. Dit zijn enkele concrete voorbeelden van manieren waarop dit kan worden gedaan.

Op een duurzame manier bouwen

Het is belangrijk dat er in bepaalde sectoren die erg vervuilend zijn voor het milieu flink wordt verduurzaamd. De bouw is een zeer belangrijke sector voor ieder land, maar het is wel vervelend dat er door het bouwen van woningen en gebouwen erg veel schade aan het milieu wordt veroorzaakt. Het is daarom belangrijk om zo veel mogelijk op een duurzame manier te bouwen. Circulair bouwen is dè manier om met zo min mogelijk schade aan het milieu tot gevolg toch te kunnen bouwen. Bij circulair bouwen worden er zo veel mogelijk materialen gebruikt die al eens ergens anders zijn gebruikt. Er wordt dus een minimale hoeveelheid nieuwe grondstoffen gebruikt en daarnaast wordt er ook bij de rest van het bouwproces veel meer gelet op duurzaamheid

Investeren in groene energie

Een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door het opwekken van stroom. Dat is erg vervelend, want we hebben deze energie wel nodig, maar willen niet dat het milieu hier onder te lijden heeft. Daarom is het belangrijk dat overheden overal ter wereld investeren in groene energie. Er zijn veel verschillende vormen van groene energie en het is dan ook voor ieder land mogelijk om deze zo goed mogelijk te benutten. Voor een land met een warm klimaat en veel zon is het slim om meer te investeren in zonnepanelen, terwijl het voor landen met grote hoogteverschillen in veel gevallen aantrekkelijker is om te investeren in waterkracht. 

Voorkomen dat er bossen worden gekapt

Bomen en andere planten zijn op verschillende manieren essentieel voor de aarde. Het is bijvoorbeeld zo dat planten ervoor zorgen dat koolstofdioxide wordt omgezet in zuurstof, maar ook zijn bossen de natuurlijke habitat van veel diersoorten. Met het kappen van bossen verdwijnen veel van deze diersoorten dan ook. Dit is zonde en bovendien ook schadelijk voor de mensheid en daarom is het belangrijk dat overheden overal ter wereld investeren in het behouden van bossen.